Verken helt syk eller helt frisk

På sykehuset vil de aller fleste oppleve å få den hjelpen en trenger for å komme seg over den første verste kneika. «Kaos» oppstår gjerne senere.

Et hjerneslag i yngre alder kan oppleves å være ekstra krevende fordi en ofte kan være nyetablert, foreldre til små barn, midt i utdanning eller er i en krevende arbeidssituasjon.

Det mange erfarer etter et hjerneslag kan være vanskelig å forstå, blant annet fordi dette strider mot den oppfatning vi vanligvis har av skade eller sykdom. Vi behandles, blir friske og er ikke forberedt på en «mellomting», verken helt syk eller helt frisk.

Vel hjemme igjen forventer kanskje mange at de skal fungere som før, men opplever at så ikke alltid er tilfelle. Noen kan oppleve (oppdager?) vanskeligheter med konsentrasjonen, kan føle seg trøtte  uansett hvor mange timer en sover  og mange kan kanskje føle det problematisk å fungere i dagliglivets aktiviteter på hjemmebane, i arbeid eller i studier.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan livet skal leves etter et hjerneslag. Uansett hvem du er og hvor du bor så er aktivitet og samvær med andre viktig. Egen innsats og god støtte fra omgivelsene kan være nøkkelen til et godt og selvstendig liv.

Rull til toppen