Støttekontakt

En støttekontakt kan være med deg på turer, komme på besøk hjemme eller være med deg på en konsert eller teater.

Ikke alle er like godt kjent med hva støttekontaktordningen innebærer og går kanskje dermed glipp av en mulighet for å omgås andre mennesker, bli mer trygg på seg selv, og bedre takle ulike livssituasjoner.  Støtteordningen er fleksibel, og skal så langt det er mulig kunne tilrettelegges for ditt behov.

Støtteordningen er et tilbud til personer og familier som av ulike grunner trenger hjelp og utviklingshemning er ikke et kriterie for å være bruker av ordningen. Det er gratis å ha støttekontakt men du må dekke dine egne utgifter når du er sammen med støttekontakten, for eksempel inngangspengene til konserten, bespisning etc.

Tjenesten er ulik fra kommune til kommune og søknad om støttekontakt rettes til NAV.

Ved å klikke deg inn på nettsiden «Fritid med mening» kan du lese mer om støtteordningen og støttekontakter. Vi gjør oppmerksom på at linken til nettstedet i utgangspunktet er et veiledningssted for støttekontakter, men nettstedet gir etter vår mening god informasjon om ordningen i sin helhet derfor har vi valgt å legge inn linken.

Rull til toppen