Stønad til barnetilsyn – aleneforsørger

Stønad til barnetilsyn er en stønad som er ment å hjelpe enslige forsørgere med å betale for tilsyn av barnet slik at en kan opprettholde eller ta inntektsgivende arbeid eller kvalifisere seg for det.

Stønaden er en behovsprøvd ytelse som er ment å ivareta stønadsbehovet for enslige forsørgere med lavere eller middels inntekt. Utdannings- eller arbeidsforhold må kunne dokumenteres, men det er ikke et krav om at utdanningen eller arbeidet må foregå utenfor hjemmet.

Som hovedregel kan det gis stønad til barnet har fullført fjerde skoleår og gis normalt for ett år om gangen. Mer informasjon får du på NAVs nettsider:

Stønad til barnetilsyn – på nav.no
Rundskriv §15-11 Stønad til barnetilsyn – på nav.no

Skroll til toppen