Aktivitet

For noen kan det være aktuelt å gjenoppta aktiviteter som en drev med før hjerneslaget, andre igjen trenger å finne nye aktiviteter.

Overskudd og trivsel kan hentes på flere aktivitetsarenaer. Bassengtrening, sjakk, boccia, friluftsliv, idrett, teater, kino, meditasjon, mosjonistgrupper, arbeid, skole/studie, politisk arbeid og engasjement i frivillig arbeid. Det er du selv som må finne frem til hva som gir din hverdag mening.

«Aktiv på dagtid» er et tilbud på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygdeytelser og som er mellom 18 og 65 år. Aktiv på dagtid har eksistert siden 1995 og driftes av lokale idrettslag i samarbeid med idrettskretsen (fylket). Tilbudet kan inneha flere ulike aktiviteter, alt fra ballsport, klatring, svømming til sopptur. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle idrettslag/idrettskretser har tilbudet om «Aktiv på dagtid». Du må selv sjekke ut av dette, på idrett.no finner du oversikt over alle idrettskretser m/tilhørende idrettslag.

Personer under 26 år kan søke om å få støtte til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Dette gjelder også datautstyr. Du kan få støtte til spesial- eller ekstrautstyr til sport. Det gis ikke støtte til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr. Retningslinjene legger vekt på at hjelpemiddelet til sport og fritid må være nødvendig og hensiktsmessig for normal aktivitet.

Du finner nyttig informasjon på området tekniske hjelpemidler på følgende nettsteder:
Norges Handikapforbund (NHF) – tekniske hjelpemidler
Hjelpemiddeldatabasen.no