Aktivitet

For noen kan det være aktuelt å gjenoppta aktiviteter som en drev med før hjerneslaget, andre igjen trenger å finne nye aktiviteter.

Overskudd og trivsel kan hentes på flere aktivitetsarenaer. Bassengtrening, sjakk, boccia, friluftsliv, idrett, teater, kino, meditasjon, mosjonistgrupper, arbeid, skole/studie, politisk arbeid og engasjement i frivillig arbeid. Det er du selv som må finne frem til hva som gir din hverdag mening.

«Aktiv på dagtid» er et tilbud på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygdeytelser og som er mellom 18 og 65 år. Aktiv på dagtid har eksistert siden 1995 og driftes av lokale idrettslag i samarbeid med idrettskretsen (fylket). Tilbudet kan inneha flere ulike aktiviteter, alt fra ballsport, klatring, svømming til sopptur. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle idrettslag/idrettskretser har tilbudet om «Aktiv på dagtid». Du må selv sjekke ut av dette, på idrett.no finner du oversikt over alle idrettskretser m/tilhørende idrettslag.

Personer under 26 år kan søke om å få støtte til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Dette gjelder også datautstyr. Du kan få støtte til spesial- eller ekstrautstyr til sport. Det gis ikke støtte til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr. Retningslinjene legger vekt på at hjelpemiddelet til sport og fritid må være nødvendig og hensiktsmessig for normal aktivitet.

  1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år.

Kriteriene for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er:

  • Bruker må ha en vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne.
  • Hjelpemiddelet skal gjøre bruker i stand til å delta i fysisk aktivitet.
  • Produktet finnes ikke i ordinær handel og er spesielt laget for personer med funksjonsnedsettelser. Dersom det er nødvendig med tilpasninger for at et produkt som finnes i ordinær handel skal kunne benyttes, kan det søkes støtte for tilpasning.
  • Det gis ikke støtte til hjelpemidler som skal benyttes i en tidsavgrenset rehabilitering/ habiliteringsprosess/behandling.
  • Til personer som ikke kan benytte vanlige aktivitetshjelpemidler, kan det gis hjelpemidler som er spesielt utviklet for aktivisering av bevegelsesapparatet.

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Egenandel

Du må betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4 000 kroner per hjelpemiddel.

Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel

Søknad
For å søke på aktivitetshjelpemiddel, ta kontakt med kommunens fysio eller ergo terapaut for å få hjelp til søknaden og utprøving.

Du finner nyttig informasjon på området tekniske hjelpemidler på følgende nettsteder:
Norges Handikapforbund (NHF) – tekniske hjelpemidler
Hjelpemiddeldatabasen.no

Skroll til toppen