Temakveld: «Pårørende – den viktige og vanskelige rollen»

Onsdag 12 februar 2020 kl. 18:00 – 20:00

Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet Sykehus

Innledning ved psykolog Camilla Cecilie Øien, Vestre Viken

Når en i familien får hjerneslag kan det påvirke hele familien. Som nærmeste pårørende kan man oppleve at hverdagen i stor grad blir styrt av den slagrammedes endrede atferd og situasjon, og at egne behov kan komme i andre rekke. På temadagen ønsker vi å rette fokuset på deg som er pårørende, og hva som kan hjelpe deg å stå i en ny og annerledes hverdag.

Etter foredraget vil det legges til rette for åpen dialog rundt temaer
som ønskes å drøfte nærmere.

Hensikten med temakvelden er å gi kunnskap og skape dialog om temaer knyttet til hjerneslag og pårørenderollen. Vi ønsker samtidig å legge til rette for en sosial arena hvor pårørende kan møte andre i tilsvarende situasjon og dele erfaringer.

Arrangementet er gratis.

Påmelding ønskes til Esben Madsen på telefon: 930 90 982, eller e-post: esbenmadsen54@gmail.com

Rull til toppen