Temakafè

Er du pårørende til en slagrammet eller med en annen ervervet hodeskade?

Vi har fått nevropsykolog Espen Madsen Edvardsen fra Sunnaas Sykehus HF til å snakke om:

«Å være pårørende – en ny hverdag»

På Sagene Samfunnshus, Kristiandsandsgate 2, Oslo

Onsdag 4.desember, kl: 18:00

Annonse-Sagene-desember-2019.pdf

Skroll til toppen