Temadag «om å møte hverdagen-og seg selv»

Tema: «Om å møte hverdagen – og seg selv» ved Grete Fjellgaard

Mandag 11. mars 2019 kl.11.30 – 14.30

 

Hva skjer når kroppen ikke lenger virker som før og hverdagen oppleves som
ganske kjip? Hva når «hode» og «hjerte» heller ikke oppfører seg som
tidligere? Kropp og psyke henger tett sammen, og nøkkelen til å møte
hverdagen ligger kanskje andre steder enn der man først tror.
Gjennom et nært og sårbart foredrag blir det satt ord på hvordan man kan ta
vare på livet når det vender vrangsiden ut. Av temaer som blir berørt kan

nevnes tilhørighet, sorg, tanker, følelser, forholdet til egen kropp og identitet-
hvem er jeg nå? Hvordan ivareta psykisk helse når fysisk sykdom rammer?

Grete Fjellgaard har bred erfaring med endringsarbeid både som
spesialpedagog, pedagogisk veileder og familieterapeut. I kombinasjon med
egen langvarig sykehistorie, gir dette henne en solid erfaringskompetanse
som kan bidra til økt bevisstgjøring rundt egen situasjon og hvordan møte og
stå i en hverdag full av uønsket endring.

 

Sted:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra kl. 11.30.

Påmelding:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Kontaktinformasjon:
Lærings – og mestringssenteret
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Link til pdf:   temadag hjerneslag 11.03.19

Skroll til toppen