Styremøte i LFS Hordaland

Koronapandemien, har satt store følger over heile verda. «Nedstenging» av samfunnet er eit ord, som er brukt mykje. Mange møter og samlinger, måtte avlysast. Dette ramma også LFS Hordaland. Men med fullvaksinering av store deler av befolkninga, kunne folk begynne å møtast igjen! Som styret i LFS Hordaland, som hadde sitt første møte på over ett år, mandag 27.september. I nytt lokale hos NHF Sørvest, i Kong Oscarsgate 11!
Fra venstre:
Nestleiar Harald Norheim, Frode Aase-Nilsen(heimeside), økonomiansvarleg Frid Lungren, styremedlem John Laukhamar, leiar Hans Henrik Tøsdal, styremedlem Merethe Helene Clausen og styremedlem Ruth Astrid Strand.

Skroll til toppen