Slagkafè Lillestrøm

Onsdag 5. februar 2020 kl. 12:00 – 14:00

Måsan aktivitetssenter. Kierulvs gate 38, 2000 Lillestrøm

Enkel servering, alle er velkomne

Rull til toppen