Reis deg etter slaget

Snart sparker LFS i gang den nye kampanjen «Reis deg etter slaget!»
I slutten av februar ruller vi ut «Reis deg etter slaget!» Å hjelpe slagrammede å komme tilbake til et godt hverdagsliv etter et hjerneslag er jo LFSs hovedoppave, så vi er veldig glade for at Extrastiftelsen har gitt oss midler til dette prosjektet.

En prosjektgruppe i LFS har jobbet med forberedelsene siden sommeren 2017; produsert filmer og informasjonsmateriell og planlagt aktiviteter.

Hensikten er å vise slagrammede, pårørende og helsepersonell hva slags problemer man kan ha etter et hjerneslag, slik at det er lettere å bli bevisst på egne behov og formidle dette til fastlegen når man søker om rehabilitering.

Vårens aktiviteter vil innbefatte publisering på nett av informasjonsfilmer, markedsføring ved hjelp av filmsnutter på sosiale medier, og mange stands- og møteaktiviteter i regi av lokallagene rundt om i landet.

Følg med på Facebooksiden til Landsforeningen for slagrammede og på slag.no!
Eller klikk her for mer info om våre kampanjer

Interessante informasjonsfilmer på slag.no er et av virkemidlene i kampanjen.

Rull til toppen