Rehabilitering i sykehus

Personer med alvorlige utfall etter et hjerneslag vil ofte trenge videre rehabilitering i sykehus.

Dette kan gjelde slagrammede som har en medisinsk tilstand som krever oppfølging i sykehus og/eller har et så stort hjelpebehov at rehabiliteringen må organiseres slik at fullgod/riktig hjelp kan gis 24 timer i døgnet.

Pasienter med alvorlige senmotoriske utfall, kognitive utfall og/eller språkproblemer, høy risiko for ernæringsdefisitt og alvorlige blære/-tarmproblemer vil være eksempler på pasienter som kan være aktuelle for rehabilitering i sykehus. Likeså pasienter i yrkesaktiv alder som trenger spesifikk yrkesrettet rehabilitering eller spesifikke intensive treningsopplegg.

Det er sykehusets oppgave å gi et spesialisert rehabiliteringstilbud. Tilbudet kan gis som dagtilbud eller som et poliklinisk tilbud for pasienter som har mulighet for å bo hjemme.

Rull til toppen