Rehabilitering i hjemmet

Hjemmebasert rehabilitering er enten at den slagrammede bor hjemme og at rehabiliteringen skjer i hjemmet, eller at en bor hjemme, men at rehabiliteringen skjer utenfor hjemmet, i form av et dagtilbud.

I følge kommunehelsetjenesteloven har kommunen et basisansvar for helsetjenester. Retten til helsehjelp gjelder også rehabilitering. Kommunens rehabilitering/helsetjenester skal være forsvarlig med hensyn til omfang og kvalitet.

Hjemmebasert rehabilitering kan enten bety at den slagrammede bor hjemme og at rehabiliteringen skjer i hjemmet, eller at den slagrammede bor hjemme, men at rehabiliteringen skjer i form av et dagtilbud utenfor hjemmet. Rehabilitering i hjemmet lar seg ikke alltid gjennomføre selv om den slagrammede i utgangspunktet kan nyttiggjøre seg av tjenestetilbudet.

Pårørendes mulighet for støtte og oppfølging, boligens byggningsmessige forhold samt rehabiliteringsteamets (kommunens) muligheter og ressurser er faktorer som kan vanskeliggjøre rehabiliteringen i eget hjem.

Rull til toppen