Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra

Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra har ofte en for lav pleiefaktor til å kunne tilby rehabiliteringsopphold til slagrammede.

Gjennomgående har private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra en for lav pleiefaktor til å kunne tilby rehabiliteringsopphold til slagrammede som har et stort behov for pleie og personhjelp.

Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra har god kompetanse på opptrening av funksjonssvikt etter sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem og for en del slagrammede vil sannsynligvis et institusjonsopphold gi større mulighet for intensiv trening av fysisk funksjon enn hva som vil være mulig hjemme.

Rull til toppen