NOVA rapport

NOVA – Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Hva skjer med personer som midt i livet opplever alvorlig skade? Intervjupersonene i NOVAs rapport 21/09 kan fortelle at utskrivning fra den første rehabiliteringen ofte markerer begynnelsen på en vanskelig tid, der bitene i livet settes sammen igjen etter skaden. Det kan ta år før tjenester og trygdeordninger er ordentlig på plass, og de beskriver hvordan de etter hvert får økt innflytelse, kunnskap og ansvar for egen rehabilitering. For de fleste er rehabilitering etter skaden et livslangt prosjekt.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. NOVAs forskning tar for seg samfunnets og velferdsstatens ulike sider, og det forskes på hele livsløpet, fra tidlige år til sent i livet. NOVAs rapport «Hva skjer med personer som midt i livet opplever alvorlig skade?» bygger på kvalitative intervju med ti personer som har opplevd brå endringer i funksjonsevne etter hjerneslag eller ulykker. Skadene varierer i type og alvorlighetsgrad.

NOVA gir på sine nettsider et kort sammendrag av rapportens innhold på norsk.

Rull til toppen