Lærings- og mestringssentra

For mange har samarbeidet mellom brukerorganisasjon og Lærings-mestringssentrene spilt en viktig rolle når det gjelder å tilegne seg kunnskap for mestring av en ny hverdag.

Prosessen rehabilitering handler ikke om medisinsk behandling og trening alene. Prosessen rehabilitering omfatter den totale livssituasjonen og våre relasjoner til omverden.

For mange slagrammede og deres pårørende har samarbeidet mellom brukerorganisasjon og Lærings-mestringssentrene spilt en viktig rolle når det gjelder å tilegne seg kunnskap for mestring av en ny hverdag.

Lærings- mestringssenter (LMS)

Helsetjenesten har et lovpålagt ansvar for opplæring av pasienter og pårørende. De fleste helseforetak og en del kommuner har etablert et Lærings- mestringssenter (LMS) som er en opplæring og møtearena for helsepersonell, «erfarne pasienter/brukerorganisasjoner», pasienter og deres pårørende.

Flere LMS sentre har utviklet spesifikke gruppebaserte tilbud for slagrammede og deres pårørende. Opplæringen ved LMS kan i en endret livssituasjon bidra til økt mestring av hverdagen.

Lenker

Skroll til toppen