Individuell plan (IP)

Slagrammede som har behov for et langvarig og samordnet tjenestetilbud har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).

Sykehuset skal informere aktuelle pasienter og eventuelt deres pårørende om retten til individuell plan, innhente samtykke og igangsette planprosessen gjennom å etablere kontakt med kommunen.

En individuell plan kan være med på å gi den slagrammede større trygghet og forutsigbarhet i egen rehabiliteringsprosess. Slagrammede har rett til å medvirke i planarbeidet, og pårørende kan også være med om det er ønsket.

En individuell plan skal dokumentere den faktiske situasjonen og behovet for tiltak og tjenester.  Intensjonen fra helsemyndighetenes side er at en individuell plan skal bidra til å sikre koordinering og samarbeid både i forvaltningen og med den slagrammede og dens pårørende.  Planen i seg selv gir ikke automatisk rett til individuelle trygderettigheter, og det kan ofte oppleves en mangelfull tilpasning på tvers av forvaltningsnivåene.

For mer informasjon om IP, se www.helsedirektoratet.no

Rull til toppen