Frisklivsentraler

Frisklivssentraler er en kommunal helsetjeneste med mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom.

Regelmessig fysisk aktivitet gir god helseeffekt på både kort og lang sikt. På frisklivssentra kan du få veiledning til å komme i gang med en aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Flere og flere kommuner oppretterfrisklivssentraler som er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom.

Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har en sykdom eller utfordring knyttet til fysisk og psykisk helse, men en trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral.

Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en periode med strukturert oppfølging. Fastlegen, helsepersonell eller saksbehandler ved NAV-kontor kan skrive ut frisklivsresept. Du kan også henvende deg direkte til frisklivssentralen uten frisklivsresept, du vil da få informasjon og veiledning ut i fra ditt behov.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon og en oversikt over etablerte frisklivssentraler på Helsedirektorates nettsider.

Rull til toppen