Fastlege

Fastlegeordningen ble innført i hele landet i 2001. Alle som er bosatt i en kommune har rett til enten en fastlege eller legepraksis med flere leger.

Fastlegen skal ha et særskilt ansvar for den enkelte pasienten. Man kan skifte fastlege to ganger i året, og man har rett til å få en ny vurdering hos en annen fastlege.

Erfaringsmessig er kunnskap om hjerneskader og de usynlige problemer et hjerneslag kan medføre mindre kjent både i allmenlegetjenesten og i hjelpeapparatet for øvrig. Det kan derfor være til god hjelp å holde egen fastlege oppdatert på hvordan tilværelsen oppleves både fysisk og mentalt/følelsesmessig.

Fastlegen må være godt kjent med usynlige skader og kognitive svikt for å kunne gi helhetlig og rettmessige helseopplysninger ved søknad om nødvendige trygdeytelser og helse- og sosialtjenester.

Rull til toppen