Barn som pårørende

Ingen barn er like og alle vil reagere ulikt, de vil ha sin sorg og ulike måter å bearbeide dette på.

Når et ungt menneske får hjerneslag vil det skje mange forandringer i livet til vedkommende. Noe av dette vil være i forhold til egne barn. Ingen barn er like og alle vil reagere ulikt, de vil ha sin sorg og ulike måter å bearbeide dette på. Yngre barn godtar kanskje forandringene noe lettere en de litt eldre barna. Vi vet alle at små barn er nysgjerrige og de spør når de lurer på noe.

Fokuser på det positive

Gi barna svar, fortell dem at mamma eller pappa er blitt syk, og hva dette innebærer. Det finnes mange måter å fortelle dette på. Det viktigste må være at det blir fortalt på en lett og forståelig måte. Fokuser på det positive. At du alltid vil være der for barna, men at du kanskje ikke kan sparke fotball med dem, men at fotballaget trenger noen til å heie når de spiller kamper. Der kan du selvfølgelig være med. Se mulighetene, det kan bli lettere når de sees sammen med barna.

Tenåring

Tenåringene kan kanskje synes det er flaut at mor eller far forandrer seg. De er i en sårbar alder, skal være tøffe og kjekke og vennene spiller en stor rolle for dem. Bak en «tøff» ytre fasade kan det skjule seg sårbare unge mennesker. De vet at sykdommen kan ramme igjen, og de vet at mange dør av den også. La de unge få stille spørsmål og svar ærlig.

Åpenhet om følelser og sykdom er viktig. Ikke alle klarer å snakke om følelser og sykdom, da er det godt å vite at fagpersonell som for eksempel en psykolog kan være til god hjelp. Ikke vær redd for å ta kontakt, ikke vent før problemene blir for store, det er dere ikke tjent med.

Gjenoppta hverdagslivet

Hjerneslag angår hele familien, når noe alvorlig skjer med foreldre endres hverdagen og hverdagslivet er ikke slik det pleier og være. Det beste dere kan gjøre for barna er å ha det bra sammen. Gjenoppta hverdagslivet, ikke la alt dreie seg om hjerneslaget, gjør hyggelige ting sammen. For barna vil det ofte være de nære og enkle ting som blir viktige som det å se barne-tv sammen, fortsette med sine hobbies, være sammen med venner, gå på fotballtreninga og få med matpakken i skole/barnehage sekk.

 

Video: Mamma med hjerneslag, opphav Helsefilm.no

Barn er ikke små voksne. Det er viktig at barna fortsetter å være barn. Det er ikke uvanlig at barn kan påta seg for store omsorgsoppgaver, eldste datter kan for eksempel påta seg rollen som «reservemamma». Oppgaver som gis eller tas av barn skal ikke være større enn at de kan mestres. Ingen barn er like og ingen familier er like. Hvordan oppfatter ditt barn hverdagen? Snakk med barna, det kan være nyttig å tenke på hvordan barnet selv vil svare, noen ganger får du først svar når du spør barnet selv.

Loven

Begrepet «barn som pårørende» brukes i loven om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk skade eller sykdom. Både helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven inneholder bestemmelser om hvordan barn som er pårørende skal ivaretas.

 

Video: «Hverdagsarenaer» opphav Helsefilm.no

Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i ivaretakelsen av barn som er pårørende. Plikten skal sørge for at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre mottar helsehjelp som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk skade.

Mer informasjon

På nett finner du mer informasjon om å være barn og pårørende, klikk deg gjerne inn på den offentlige helseportalen: Helsenorge.no

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge