Pårørende

Barn som pårørende

Ingen barn er like og alle vil reagere ulikt, de vil ha sin sorg og ulike måter å bearbeide dette på.

Familierealasjoner

Etter utskrivelse fra sykehus opplever de aller fleste mye støtte fra omgivelsene, og familien er full av optimisme på at dette skal gå bra.

Partner/ektefelle

At en man er glad i rammes av hjerneslag er kanskje noe av det vanskeligste man kan oppleve, og det stiller store krav til omgivelsene.

Seksualitet

Den menneskelige seksualiteten er en drivkraft som er tilstede gjennom hele livet.

Rull til toppen