Fond

Slagrammedes minne og forskningsfond

Formålet til Slagrammedes minne- og forskningsfond er å yte tilskudd til vitenskapelig forskning, informasjon om hjerneslag og følgene av dette,- og opplæring av personell som arbeider blandt/for hjerneslagrammede.

Slagrammedes Minne- og Forskningsfond for forskning, informasjon og opplæring i forbindelse med hjerneslagsykdommer

Foretningsfører og leder
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren1
5165 Laksevåg
Mob.tlf. 918 66 074
hans@avantic.no

STØTTE TIL VÅRT ARBEID KAN SENDES STYRELEDER – v/BANKKONTO 0540.08.35502

Resten av styret

Nestleder Randi K. Nesje, Bodø (nestleder i MF er alltid nestlederi LFS pers. vara er alltid leder i LFS)

Mob. 916 98 355 Epost… rknesje@online.no

Styremedlem lege Sigurd Vatn, Nittedal (Utvalgt av HOD m.pers.vara)

Mob. 991 04 544 Epost. sigurd.vatn@ous.hf.no

Styremedlem Jorunn Johansen, Trondheim (Valgt på LFS årsm.m.pers vara)

Mob. 995 33 737 Epost. oddvarj@broadpark.no

Styremedlem Harald Hansen, Meløy (Valgt på LFS årsmøte m. pers. vara)

Mob. 992 35 737 Epost:

Personlige varmedlemmer

Nestleder pers.vara er alltid leder i LFS.  Roger Amundsen, Mob. 489 99 797

Styremedlem Vatn’s pers.vara, Ole Moretn Rønning, AHUS, ole.morten.ronning@ahus.no

Styremedlem Johansen pers.vara, Kirsten Engen, Mob. 924 50 739

Styremedlem Hansen’s pers.vara, Brit T. Gravdal, Mob. 412 65 482
Note – iflg. vedtektene til Minnefondet skal leder velges av LFS Hovedstyre.

Nestleder i M.F.er alltid nedteleder i LFS hovedstyre.

Styremedelm en, Leger/helsepersonel velges av HOD.

2 styremedlemmer velges av årsmøtet i LFS.

Skroll til toppen