Om oss

Velkommen til Landsforeningen For Slagrammede på nett

LFS er en landsomfattende interesseorganisasjon for slagrammede, deres pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

  • Nytt hovedtelefonnummer til LFS: +47 48 99 97 97
  • Startet juni 1988.
  • LFS jobber for å spre informasjon, bedre behandlings og rehabiliteringstilbudet, informere om forebygging om ervervede hodeskader.
  • LFS har som mål å ha lokalag i alle fylker.
  • Medlemsbladet Slagordet sendes ut fire ganger i året til alle medlemmer.
  • LFS er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). Som medlem i LFS er man også fullverdig medlem i NHF.

Landsforeningen For Slagrammede (LFS) ble startet juni 1988. LFS jobber for å spre informasjon, bedre behandlings og rehabiliteringstilbudet, informere om forebygging om ervervede hodeskader. Hovdstyret i LFS holder likemannskurs for lokallagene, hvor det utdannes godkjente likemenn. Det gis også rimelige kurstilbud i forskjellige emner til lokallagslederne og/eller andre tillitsvalgte. Det er et mål å ha lokallag i alle fylker, som igjen kan ha lokale kontaktpersoner innen fylkene.

Lokallagene holder likemannskurs og samtalegrupper for medlemmene, og samarbeider med lærings og mestringssentrene og ambulerende team der hvor disse finnes. De informerer om LFS og sprer informasjon på lokalt plan. Fire ganger i året sendes medlemsbladet Slagordet ut til alle medlemmer av LFS.

LFS er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF) som er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og full samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede. Som medlem i LFS er man også fullverdig medlem i NHF.

Leder
Roger Amundsen

Svaleveien 1
1929 Auli

Mob: 48999797

E-post: leder@slag.no

Nestleder
Hilde Andresen

Øvre Flatåsveg 33 B,
7079 Flatåsen

Mob: 90698884

E-post: nestleder@slag.no

Økonomiansvarlig
Hans Henrik Tøsdal

Nygårdsmyren 1
5165 Laksevåg

Mob: 91866074

E-post: okonomi@slag.no

Sekretær
Freddy Ulvseth

Høylandsvegen 49
4700 Vennesla

Mob: 97636169

E-post: sekreter@slag.no

Styremedlem
Marius Korsell

Birch-Reichenwalksgate 2E
0483 Oslo

Mob: 95974359

E-post: marius@slag.no

Styremedlem
Vibecke Selliken

Kragerøgata 9c,
3730 skien

Mob: 98822576

E-post: vibecke@slag.no

Styremedlem
Ove Mikal Heien

Svenskveien 135
8610 Mo i Rana

Mob: 0.48134166

E-post: Ove.mikal@slag.no

1. varamedlem
Elisabeth Wollebek

Høysletta 15
1400 Ski

Mob: 92892211

E-post: elisabeth@slag.no

2.Varamedlem
Randi Nesje

Storvollen 50
8015 Bodø

Mob: 91698355

E-post: randi@slag.no

Redaktør Slagordet
Maj Lindholt

Tømtesvingen 30
2013 Skjetten

Mob: 91727791

E-post: tomaholt@start.no

Webredaktør
Jan Roger Amundsen

Blakersundveien 120
1923 Sørum

Mob: 41218801

E-post: jallis@start.no