Medlemsmøte i LFS Avd Telemark for alle med slag og pårørende. Torsdag 6.Februar. 2020. kl 1800

Medlems møte for LFS Avd Telemark, alle med slag og deres pårørednde.Vi har medlemmer som har god og lang erfarinig.Det blir da mulighet til å komme sammen.

Kaffe å noe å bite i og loddsalg . Husk gevinst!

DATO: Torsdag 6. Februar 2020
STED: Lærings og mestringssentret Bygg 70 på Sykehuset Telemark.
TID: KL.18.00
Hilsen Leder Tron Tofsland. Mobil 45632102

Rull til toppen