LFS Hordaland

LFS Hordaland er nå på nett!

Årsmøte i LFS Hordaland ble avholdt 8. mars på Kafe Generasjonen, og nytt styret ble valgt, som senere konstituerte seg på styremøte 22. mars, med følgende
styreposisjoner:
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nestleder: Harald Norheim
Økonomiansvarlig: Renate Svardal
Sekretær: Leder Hans Henrik fungerer inn til videre
Styremedlemmer:
Frid Lundberg
Ruth Astrid Strand
John Laukhammer
Frode Aase-Nilsen.
1. vara: Brit Thorland Gravdal, 2. vara: Merete Clausen.
Det ble vedtatt å utvide med 2 styremedlemmer. Frode vil ha et spesielt ansvar for Hordaland LFS sin hjemmeside.

 

Gratulerer!

Hans H. Tøsdal fyller 70 år 10. juli! Vi i LFS Hordaland ønsker Hans mange gode år framover – og vil takk til en særdeles aktiv og engasjert leder!

Funkisdagen 2017 i Bergen.

Lørdag 24.juni blei Funkisdagen 2017 avholdt, på Festplassen! Funkisdagen er ei årleg hending, som dei siste åra har veksla mellom å blitt arrangert i Bergen og Stavanger. Ei heil rekke organisasjonar for ulike funksjonshemmingar, var representert. Sjølsagt Handicapforbundet, men også ulike «diagnoseforbund» .Og politikarar fra ulike parti.

Stands på Os

Onsdag 10. mai hadde LFS Hordaland stand på Os Amfi, der vi delte ut informasjonsbrosjyrar om hjerneslag, og om symptomar på dette, og om kor viktig det var å snarast råd ringe 113. Og informasjon om oss sjølv. Mange stoppa opp og viste interesse, og tok ein prat.