LFS Hordaland

Velkommen til lokallaget, her vil du finne informasjon om våre aktiviteter.

MITT HJERNESLAG, OG VANSKANE MED ROM-/TID ORIENTERING

Den største utfordringa, for min del etter hjerneslaget, er av kognitiv art. Og da først og fremst hukommelsen.
Alle mine venner og bekjente, veit jo dette, og kan seie «slapp av Frode, vi veit at du kan ha vanskar med å hugse. Ikkje stress».

MEN eg har og fått ei anna betydeleg utfordring, nemleg vanskane med rom-/tidsorientering. Som langt færre av venner og bekjente, veit nokke særleg om.

Som mange vel har fått med seg, går det no (januar 2021), eit handball-VM. Og sist søndag, 24/1, spilte Island-Norge (35-33). Men KOR ER NO Island?! Eg brukar i slike høve ofte ein strategi: Ja, Polen, kan eg (tilfeldigvis no) plassere i hodet, og vidare nordover, har vi jo Danmark, Norge… og enda meir nord har vi jo Grønland, -og Island! Da har eg «oversikt» over geografien!
Men så var det verda/verdsdelar ellers da… Eg brukar da ofte
ein «strategi»; eg kan tenke på søskenbarnet mitt Berit! Som
bur i Chicago! Da har eg Nord-Amerika, Sør-Amerika,
Brasil/Rio de Janeiro… (der eg har vært!). Men kor var no
f.eks Australia? Da kan eg jo begynne å «klatre» meg oppover
fra Sør Afrika, så vidare nordover i Afrika, til Stillehavet, India,
Asia. Og «rett over» der, har vi jo Australia!
Mens så var det den TIDA da. Eg var på besøk hos nokken
venner …i januar, februar, mars… i juni! Og så har eg ein
avtale i neste uke… mandag, tirsdag….fredag!

Desse vanskane, kan forklarast med kor i hjernen,
hjerneblødninga oppsto. Eg har jo sjølvsagt lest om dette.
For det er veldig greit å forstå litt meir, om hjernen.
Og korfor ting har blitt, som dei har blitt.
Eg har for lenst forsona meg, med det som har skjedd. (kva anna skulle eg gjere?!)
Men eg tenker av og til kor RART dette kan vere! Kanskje er det fleire, som kan ha liknande erfaringar?
Styremøte i LFS Hordaland

Koronapandemien, har satt store følger over heile verda. «Nedstenging» av samfunnet er eit ord, som er brukt mykje. Mange møter og samlinger, måtte avlysast. Dette ramma også LFS Hordaland. Men med fullvaksinering av store deler av befolkninga, kunne folk begynne å møtast igjen! Som styret i LFS Hordaland, som hadde sitt første møte på over ett år, mandag 27.september. I nytt lokale hos NHF Sørvest, i Kong Oscarsgate 11!
Fra venstre:
Nestleiar Harald Norheim, Frode Aase-Nilsen(heimeside), økonomiansvarleg Frid Lungren, styremedlem John Laukhamar, leiar Hans Henrik Tøsdal, styremedlem Merethe Helene Clausen og styremedlem Ruth Astrid Strand.

FØRJULSSAMLING I BERGEN

Vi inviterer medlemmer med ledsagere til førjulssamling

                 

Invitasjon!

«Vi inviterer medlemmer med ledsagere til førjulssamling»

Dag:          onsdag 04.12.2019

Tid:           kl. 18:00

Sted:        Opus XVI, Vågsallmenningen 16,
(tidligere Bergen Kreditbank / Bancorotto)

Meny:      Svineribbe m/ tilbehør, Riskrem, kaffe / te

Pris:          kr. 250,- per person

                        (Prisen er kraftig subsidiert av foreningen)

                        Drikkevarer betales av den enkelte.

Før middag, vil leder i LFS Roger Amundsen, informere om slagrammedes rettigheter. Han vil også kunne svare på spørsmål om turen til Lanzarote.

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.

Bindende påmelding til undertegnede senest 15. november 2019.

Minner også om turen til Lanzarote 23.03. – 06.04.2020!

Påmelding til: Roger Amundsen på LFS, telefon 489 99 797.

Tipper du? Husk at LFS Hordaland er godkjent for Grasrotmidler. Gi beskjed til kommisjonæren at du vil legges inn med LFS Hordaland, org.nr. 994656333.

Med vennlig hilsen

Leder Hans Henrik Tøsdal

FUNKISDAGEN 2019 I BERGEN

Lørdag 7. september, arrangerte Norges Handicapforbund i Bergen Funkisdagen, med eit stort arrangement på Festplassen. I tillegg til ulike «diagnoseforeningar», var også alle parti behørig representert, med eit siste forsøk på stemmefiske. Vi i LFS Hordaland var sjølvsagt representert. For å spre informasjon om LFS, men og for å dele ut brosjyra «Hvert minutt teller».

På biletet ser du fra venstre Hans Henrik Tøsdal, leiar LFS Hordaland, Leif-Une Sneberg fra Keen A/S, og styremedlem Frode Aase-Nilsen.

ÅRSMØTE I LFS HORDALAND 2019

ÅRSMØTE I LFS HORDALAND 2019
19.februar var medlemmar i LSF Hordaland samla til årsmøte Hotel Opus XVI (Vågsallmenningen 16)
I tillegg til vanlege årsmøtesaker, er dette også ein god anledning for medlemmar av LFS Hordaland, til å møte medlemmer fra andre deler av fylket. Det blei i så måte eit hyggeleg sosialt treff!
Valg:
Hans Henrik Tøsdal, blei gjenvalgt for 2 år, som leiar.
Harald Norheim, gjenvalgt som nestleiar.
Frid Lundgren, ny som økonomiansvarleg.
Frode Aase-Nilsen, styremedlem (og ansvar for heimesida).
Ruth Astrid Strand, styremedlem.
Jan Ove Haugsdal, styremedlem.
Brit T. Gravdal, vara.
Merete Clausen, vara.

Fra Venstre:
Frid Lundgren, Harald Norheim, Frode Aase-Nilsen, Merthe Clausen, Hans Henrik Tøsdal, John Laukhamar, Brit T. Gravdal, Jan Ove Haugsdal. (Ruth Astrid Strand var forhindra fra å møte)

Julebord på Stord 21. november!

Dette blei ein svært hyggeleg samankomst, som samla 29 fra Hordaland, naturleg nok flest i fra Stord og omkringliggande stader. John Laukhammer ønska velkommen til bords, der ein kunne velge mellom juletallerken og lutefisk.


Knut Vika, Åge Ottesen, Kjell Aasheim varta opp med «Vestlansorientert» musikk som falt i smak!


Logoped Reidun Årskog, holdt eit interessant foredrag om afasi, som ein ikkje ubetydeleg del med hjerneslag, har fått oppleve. Afasi er svikt i evna til å bruke og forstå ord, sjølv om både musklane som brukast i talefunksjonen og nerveforsyninga til desse musklane, er intakt. Tanke- og følelseslivet, og intelligens til ein person med afasi vil ofte vere heilt i orden.

Britt Thorland Gravdal, leiar Stord LFS

Nestleiar i LFS Hordaland Harald Norheim med kona Maria Dressler

Tur til Danmark med Fjord Line

 

 

 

 

 

 

FJORDLINE ga i mail til LFS Hordaland 25. oktober, eit flott tilbod om reise med cruiseskip Bergen-Hirthals t/r inkludert busstur Hirthals-Ålborg t/r, når skipet ligg til hamn.
Vi har fått 2 tilbod, det eine avreise mandag 12.mars og det andre fredag 16.mars.
Dei skriv vidare at tilbodet er «…ein uforpliktande reservasjon for å sikre de plass som er gyldig i 1 veke frå i dag» (altså t.o.m. 1.november), men  at «treng du lengre tid til å tenkje så kan vi avtale eit anna tidspunkt»….. «Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du ynskjar ytterlegare informasjon.»

Tilbodet 12.mars: Pris pr. pers i dobbeltlugar fra 1.595,- til 2.595,- Pris pers. i singellugar fra 2.195,- til 3.995,-.
Tilbodet 16.mars: Pris pr. pers i dobbeltlugar fra 1.950 til 2.950,- Pris pers. i singellugar fra 2.550,- til 4.350,-.

KONTAKTPERSON fra LFS Hordaland: Brit Thorland Gravdal, tlf (47) 41 26 54 82; britgravdal@yahoo.no

 

Velkommen til førjulstreff/julebord på Stord

Sted og tid: Stord Hotell, 21. November kl. 1800
Pris ca 500,- per person, som inkluderer velkomstdrikke, tradisjonell julemiddag eller lutefisk, dessert og kaffi.
Påmelding til: John Laukhammer, 97505468 eller Brit Thorland Gravdal, 41265482

Påmeldingsfrist før 5. November Dette har blitt ein kjekk tradisjon, så meld dåke på!

HJERNESLAG -det årlige kurset i Hordaland

Om muligheter, og utfordringer og mestring etter hjerneslag. Kurset blei ble arrangert 23-24 oktober i år. Kurset er et samarbeid mellom Læring og mestringsenteret i Helse-Bergen, LFS og Rehabiliteringsklinikken på Nordås.
Senskader og utfall etter hjerneslag blir belyst av erfarne fagpersoner som alle er involvert i slagrammedes rehabiliteringsprossess.
I Kursprogrammet vektlegges og erfaringskunnskap fra en som selv har «kjent slaget på kroppen», samt pårørenderepresentant. Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling er svært viktig og kurslokalene til LMS i Ulriksdal 2 i Bergen er romslige, luftige og innbyr til sosialt fellesskap.
Deltakelse til kurset rekrutteres fra rehabiliteringsklinikkens pasienter, slagavd. ved Diakonissesykehuset Haraldsplass og slagavd. på Haukeland Sykehus, via LFS’ og NFS’s medlemslister, samt info fra fastleger, fysikalske institutt og Bergen kommunes innsatsteam.
» Jungeltelegrafen» er nyttigfor at alle interesserte får mulighet til å vite og lære om sin egen diagnose, treffer fagmiljø og likesinnede.
Neste år vil det om etterspørselen fremdeles er tilstede, arrangeres tilsvarende kurs
Følg med informasjon fra LFS!

SLAGKROKEN på Nordåstunet


Tredje kvar onsdag treffes inneliggande og nyramma slagpasiantar, og pårørande, på Nordåstunet i Bergen. Arrangør av desse treffa er Landsforeningen for slagrammede avd Hordaland (LFS), Afasiforeningen i Bergen og omegn, og Slaggruppa på Akøy.
Her treffast ein til uformelle samtalar om utfordringar, og erfaringar. Eller berre for å treffe likepersonar til hyggeleg samvær!
Siste treff var onsdag 18. oktober, der 12 møtte opp. Eit hyggeleg treff, der fleire delte erfaringar og historier.

Gratulerer!

Hans H. Tøsdal fyller 70 år 10. juli! Vi i LFS Hordaland ønsker Hans mange gode år framover – og vil takk til en særdeles aktiv og engasjert leder!

Funkisdagen 2017 i Bergen.

Lørdag 24.juni blei Funkisdagen 2017 avholdt, på Festplassen! Funkisdagen er ei årleg hending, som dei siste åra har veksla mellom å blitt arrangert i Bergen og Stavanger. Ei heil rekke organisasjonar for ulike funksjonshemmingar, var representert. Sjølsagt Handicapforbundet, men også ulike «diagnoseforbund» .Og politikarar fra ulike parti. …

Stands på Os


Onsdag 10. mai hadde LFS Hordaland stand på Os Amfi, der vi delte ut informasjonsbrosjyrar om hjerneslag, og om symptomar på dette, og om kor viktig det var å snarast råd ringe 113. Og informasjon om oss sjølv. Mange stoppa opp og viste interesse, og tok ein prat.

Skroll til toppen