LFS Hordaland

LFS Hordaland er nå på nett!
Mer info kommer senere…

Årsmøte i LFS Hordaland ble avholdt 8. mars på Kafe Generasjonen, og nytt styret ble valgt, som senere konstituerte seg på styremøte 22. mars, med følgende
styreposisjoner:
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nestleder: Harald Norheim
Økonomiansvarlig: Renate Svardal
Sekretær: Leder Hans Henrik fungerer inn til videre
Styremedlemmer:
Frid Lundberg
Ruth Astrid Strand
John Laukhammer
Frode Aase-Nilsen.
1. vara: Brit Thorland Gravdal, 2. vara: Merete Clausen.
Det ble vedtatt å utvide med 2 styremedlemmer. Frode vil ha et spesielt ansvar for Hordaland LFS sin hjemmeside.