LFS Hordaland

LFS Hordaland er nå på nett!

Årsmøte i LFS Hordaland ble avholdt 8. mars på Kafe Generasjonen, og nytt styret ble valgt, som senere konstituerte seg på styremøte 22. mars, med følgende
styreposisjoner:
Leder: Hans Henrik Tøsdal
Nestleder: Harald Norheim
Økonomiansvarlig: Renate Svardal
Sekretær: Leder Hans Henrik fungerer inn til videre
Styremedlemmer:
Frid Lundgren
Ruth Astrid Strand
John Laukhammer
Frode Aase-Nilsen.
1. vara: Brit Thorland Gravdal, 2. vara: Merete Clausen.
Det ble vedtatt å utvide med 2 styremedlemmer. Frode vil ha et spesielt ansvar for Hordaland LFS sin hjemmeside.

 

Julemøte på Stord, 04. desember 2018!

Medlemmene på Stord er i full gang med forberedelsene til det årlige julebordet. Dette finner sted på Stord Hotel tirsdag 4. desember 2018 kl. 18:00.. Pris kr. 500,- per person inkl. aperitiff og underholdning før vi går til bords. Julebord med to enheter drikke. Prisen er sterkt subsidiert fra LFS.

Der går båt fra Bergen kl. 12:15 og buss både fra Bergen og Stavanger nesten hver time hele dagen. Har du behov for plass til rullestol på bussen, ta kontakt med Norway buss ekspress på telefon 05505. Du kan og bestille taxi fra båt kaien i Leirvik til hotellet. Dette hjelper mannskapet på båten deg med. Hotellet har satt prisen for overnatting og frokost til kr. 1 295,- på enkelt rom og kr. 1 495,- på dobbelt. Dette betales av hver enkelt.
Påmelding til julebordet gjør du til ​Brit Gravdal, Stord, på telefon 412 65 482. Bindende påmelding senest 12. november 2018.

Julemøte på Stord, 04. desember 2018!

Aktiviteter i LFS Hordaland

Fra styremøte LFS Hordaland 5.april!
Fra venstre:
Frode Aase-Nilsen, Renate Svardal (økonomiansvarlig), Frid Lundgren, Hans Henrik Tøsdal (leder), Harald Norheim (nestleder), Ruth Astrid Strand og John Laukhamer.
Av viktige saker, var bl.a lokal oppfølging av LFS’ kampanje «Reis deg etter slaget». Ei prosjektgruppe i LFS har jobba med forberedelsene siden sommeren 2017; produsert filmer og informasjonsmateriell og planlagt aktiviteter. Og kampanjen blir nå sparka i gang!
Av andre saker var løsninger for å finne lokale sentre til å arrangere Slagkafeer; og datoer for «Slagkroken». På Nordåstunet blir disse avholdt 11/4, 2/5, 23/5 og 13/6. På Stord vil lokallaget undersøke om de kan få til en fast dag(er).

Julebord på Stord 21. november!

Dette blei ein svært hyggeleg samankomst, som samla 29 fra Hordaland, naturleg nok flest i fra Stord og omkringliggande stader. John Laukhammer ønska velkommen til bords, der ein kunne velge mellom juletallerken og lutefisk.


Knut Vika, Åge Ottesen, Kjell Aasheim varta opp med «Vestlansorientert» musikk som falt i smak!


Logoped Reidun Årskog, holdt eit interessant foredrag om afasi, som ein ikkje ubetydeleg del med hjerneslag, har fått oppleve. Afasi er svikt i evna til å bruke og forstå ord, sjølv om både musklane som brukast i talefunksjonen og nerveforsyninga til desse musklane, er intakt. Tanke- og følelseslivet, og intelligens til ein person med afasi vil ofte vere heilt i orden.

Britt Thorland Gravdal, leiar Stord LFS

Nestleiar i LFS Hordaland Harald Norheim med kona Maria Dressler

Tur til Danmark med Fjord Line

 

 

 

 

 

 

FJORDLINE ga i mail til LFS Hordaland 25. oktober, eit flott tilbod om reise med cruiseskip Bergen-Hirthals t/r inkludert busstur Hirthals-Ålborg t/r, når skipet ligg til hamn.
Vi har fått 2 tilbod, det eine avreise mandag 12.mars og det andre fredag 16.mars.
Dei skriv vidare at tilbodet er «…ein uforpliktande reservasjon for å sikre de plass som er gyldig i 1 veke frå i dag» (altså t.o.m. 1.november), men  at «treng du lengre tid til å tenkje så kan vi avtale eit anna tidspunkt»….. «Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du ynskjar ytterlegare informasjon.»

Tilbodet 12.mars: Pris pr. pers i dobbeltlugar fra 1.595,- til 2.595,- Pris pers. i singellugar fra 2.195,- til 3.995,-.
Tilbodet 16.mars: Pris pr. pers i dobbeltlugar fra 1.950 til 2.950,- Pris pers. i singellugar fra 2.550,- til 4.350,-.

KONTAKTPERSON fra LFS Hordaland: Brit Thorland Gravdal, tlf (47) 41 26 54 82; britgravdal@yahoo.no

 

Velkommen til førjulstreff/julebord på Stord

Sted og tid: Stord Hotell, 21. November kl. 1800
Pris ca 500,- per person, som inkluderer velkomstdrikke, tradisjonell julemiddag eller lutefisk, dessert og kaffi.
Påmelding til: John Laukhammer, 97505468 eller Brit Thorland Gravdal, 41265482

Påmeldingsfrist før 5. November Dette har blitt ein kjekk tradisjon, så meld dåke på!

HJERNESLAG -det årlige kurset i Hordaland

Om muligheter, og utfordringer og mestring etter hjerneslag. Kurset blei ble arrangert 23-24 oktober i år. Kurset er et samarbeid mellom Læring og mestringsenteret i Helse-Bergen, LFS og Rehabiliteringsklinikken på Nordås.
Senskader og utfall etter hjerneslag blir belyst av erfarne fagpersoner som alle er involvert i slagrammedes rehabiliteringsprossess.
I Kursprogrammet vektlegges og erfaringskunnskap fra en som selv har «kjent slaget på kroppen», samt pårørenderepresentant. Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling er svært viktig og kurslokalene til LMS i Ulriksdal 2 i Bergen er romslige, luftige og innbyr til sosialt fellesskap.
Deltakelse til kurset rekrutteres fra rehabiliteringsklinikkens pasienter, slagavd. ved Diakonissesykehuset Haraldsplass og slagavd. på Haukeland Sykehus, via LFS’ og NFS’s medlemslister, samt info fra fastleger, fysikalske institutt og Bergen kommunes innsatsteam.
» Jungeltelegrafen» er nyttigfor at alle interesserte får mulighet til å vite og lære om sin egen diagnose, treffer fagmiljø og likesinnede.
Neste år vil det om etterspørselen fremdeles er tilstede, arrangeres tilsvarende kurs
Følg med informasjon fra LFS!

SLAGKROKEN på Nordåstunet


Tredje kvar onsdag treffes inneliggande og nyramma slagpasiantar, og pårørande, på Nordåstunet i Bergen. Arrangør av desse treffa er Landsforeningen for slagrammede avd Hordaland (LFS), Afasiforeningen i Bergen og omegn, og Slaggruppa på Akøy.
Her treffast ein til uformelle samtalar om utfordringar, og erfaringar. Eller berre for å treffe likepersonar til hyggeleg samvær!
Siste treff var onsdag 18. oktober, der 12 møtte opp. Eit hyggeleg treff, der fleire delte erfaringar og historier.

Gratulerer!

Hans H. Tøsdal fyller 70 år 10. juli! Vi i LFS Hordaland ønsker Hans mange gode år framover – og vil takk til en særdeles aktiv og engasjert leder!

Funkisdagen 2017 i Bergen.

Lørdag 24.juni blei Funkisdagen 2017 avholdt, på Festplassen! Funkisdagen er ei årleg hending, som dei siste åra har veksla mellom å blitt arrangert i Bergen og Stavanger. Ei heil rekke organisasjonar for ulike funksjonshemmingar, var representert. Sjølsagt Handicapforbundet, men også ulike «diagnoseforbund» .Og politikarar fra ulike parti.

Stands på Os


Onsdag 10. mai hadde LFS Hordaland stand på Os Amfi, der vi delte ut informasjonsbrosjyrar om hjerneslag, og om symptomar på dette, og om kor viktig det var å snarast råd ringe 113. Og informasjon om oss sjølv. Mange stoppa opp og viste interesse, og tok ein prat.