LFS Årsmøte 2013

LFS årsmøte ble avholdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker den 15. mars 2013 – samtidig som LFS feiret sitt 25-års jubileum lørdag den 16. mars 2013.. På grunn av to års perioder mellom årsmøtene, har årsmøtet bestemt at hele styret er på valg, og det nye hovedstyre valgt på LFS Årsmøte fredag 15. mars 2013 følger herved.

Det nye hovedstyret for perioden 2013 – 2015:

Leder Roger Amundsen, Akershus gjenvalg

Nestleder Randi Nesje, Nordland

Økonomiansvarlig Hans Henrik Tøsdal, Hordaland

Sekretær Vibeke Selliken, Telemark ny

Styremedlem B. Morten Kristiansen, Buskerud ny

Varamedlemmer:

Judith Olsen, Akershus – tidligere sekretær i hovedstyret

Bjørg Skovseth Dyblie, Hedmark ny

Ny valgkomite:

Harald Nordheim, Hordland

Odvar Jacobsen, Akershus

Harald Hansen, Nordland

Nye medlemmer til Slagrammedes Minne- og Forskningsfond ble:

Jorunn Johansen, Trøndelag med personlig vara Kirsten Engen, Oppland

Harald Hansen, Nordland med personlig vara Brit Thorland Gravdal, Hordaland

Se ellers det nye styret i Minnefondet under deres fane.

Skroll til toppen