LFS Årsmøte 2011

Det nye hovedstyre valgt på LFS Årsmøte lørdag 19. mars 2011 på Quality Hotel Gardermoen.. LFS årsmøte vedtok at det fra nå av skal avholdes årsmøte hvert annet år…. neste årsmøte blir da i 2013. Hele styret er da på valg.

Leder: Roger Amundsen, LFS Akershus

Nestleder: Randi Nesje, LFS Nordland

Følgende styremedlemmer fikk disse vervene på det konstituernede styremøte etter årsmøtet.

Økonomiansvarlig: Hans Henrik Tøsdal, LFS Hordaland

Sekretær: Judith Olsen, LFS Akershus

Styremedle: Kristin Kvaal, LFS Trøndelag

1. varamedlem: Hilde Andresen, LFS Trøndelag

2. varamedlem: Nina E. Maarud Nordseth, LFS Hedmark

På grunn av overgang til 2 år mellom hvert årsmøte, er alle valgt for 2 år.

Valgkomite:

Leder Åse Merslo, LFS Trøndelag, medlemmer Harald Norheim LFS Hordaland, Bengt Morten Kristiansen LFS Buskerud, Arntfinn Andreassen LFS Telemark.

I løpet av sommeren 2011 trakk vararepresentant Hilde Andresen seg fra hovedstyret pga personlige grunner.

I august 2011 trakk også Kristin Kvaal seg fra hovedstyret pga helsemessige årsaker.

Varamedlem Nina E. Maarud Nordseth har etter dette rykket opp som fast styremedlem i LFS hovedstyre, og det er pr dato ingen valgte varamedlemmer i hovedstyret frem til årsmøtet i 2013. (April 2012)

Nina E. Maarud Nordseth søkte persmisjon fra mai til oktober 2012. Etter denne perionden trakk hun seg fra hovedstyret. Så styret har fungert med bare leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær storparten av årsmøteperioden 2011/2012.

Skroll til toppen