LFS Årsmøte 2007

LFS årsmøte 5.mai 2007 på Quality Hotel Gardermoen. Her er det nye hovedstyrets sammensetning etter valget.

Leder: Randi Nesje LFS Nordland (gjenvalgt)

Nestleder: Bjørn Bakken LFS Akershus (ny)

Kasserer: Roger Amundsen LFS Akershus (ny)

Sekretær: Jorunn Lilleng LFS Østfold (gjenvalgt)

Styremedlem: Anne Breivik LFS Nordland (gjenvalgt)

Varamedlem: Arntfinn Andreassen LFS Telemark (gjenvalgt)

Varamedlem: Per Ragnar Sollie LFS Hedmark (gjenvalgt)

Varamedlem: Harald M. Ledsaak-Dyresen LFS Troms (gjenvalgt)

Varamedlem: Tore Nilsen LFS Oslo (ny)

Skroll til toppen