Tap og sorg

Mange slagrammede opplever at de i større eller mindre grad har tapt funksjonsevne og utfoldelsesmuligheter.

Familiene deres opplever det samme. Gradvis eller umiddelbart innser den slagrammede og de pårørende hvilke varige tap som har rammet familien.

Reaksjonen kan være omtrent den samme som når man mister en av sine kjære ved død eller på annen måte. Det er store tap, og det er naturlig å sørge eller kjenne frykt eller fortvilelse.

Mange opplever å få et slag som noe uvirkelig som ikke skjer ”meg”. Det oppleves som man har blitt en helt annen person etter slaget, den personen man var er borte og en ny og vesentlig svekket person er tilbake. En ikke uvanlig reaksjon hos den slagrammede og familien er en følelse av at døden kanskje ville vært å foretrekke. Det er ingen grunn til skyldfølelse for slike tanker. De er en normal del av sorgen.

Frustrasjon

Slagrammede og deres pårørende kan ofte overraskes av uventet sinne og raseri.  En kan være frustrert over ektefelle/samboer fordi han/hun har hatt slag.  Den slagrammede kan føle at ingen kan gjøre noen ting riktig. Det er viktig å forstå at frustrasjon og sinne gjerne ledsager i følelsen av tap. Personlige tap oppleves forskjellig. Tålmodighet er nøkkelord i denne langvarige og vanskelige tiden. Etter hvert lærer vanligvis både den slagrammede og de pårørende å leve med den funksjonsnedsettelsen slaget har forårsaket.

Skroll til toppen