Rom-/retningsvansker

Ofte viser rom-/retningsvansker seg som vansker med påkledning. Klær kan tas på feilaktig, opp ned, vrengt, feil knapping osv.

Rom-/retningsvansker (visuospatial svikt) er problemer med å sette sammen deler til en helhet og å utføre handlinger i rommet, for eksempel å manøvrere.

Problemer kan vise seg ved at den slagrammede ikke klarer å gripe glasset som står på bordet, setter seg delvis eller helt utenfor stolen eller har uvanlig store vansker med å orientere seg på nye steder. Ofte viser rom-/retningsvansker seg som vansker med påkledning. Klær kan tas på feilaktig, opp ned, vrengt, feil knapping osv.

Beslektede hemmende vansker kan være redusert evne til avstandsbedømmelse og vansker med å skille forgrunn fra bakgrunn.

Agnosi er evnen til å assosiere et objekt med objektets bruksområde. Svikt her er uvanlig etter slag, men kan innebære en potensiell fare fordi den slagrammede kan komme i skade for å gjøre farlige forvekslinger.

Rull til toppen