Neglekt

Neglekt er redusert oppmerksomhet mot egen kropp og/eller rommet på den ene siden, oftest mot venstre.

Neglekt er vanligst ved skader i hjernebarken i høyre hjernehalvdel, men forekommer også ved venstresidige hjerneskader, særlig i akuttfasen. Slagrammede med visuell neglekt finner ofte ikke begynnelsen av linjen når de skal lese, eller gjenstander som er plassert til venstre i synsfeltet. Ved kroppsneglekt er påkledning av venstre del av kroppen ofte vanskelig.

Neglekt medfører økt risiko for å slå borti eller kollidere med gjenstander. Neglekt forekommer i alle grader, fra ganske lett halvsidig uopperksomhet som bare avsløres ved krevende nevropsykologiske tester, til total neglisjering av den syke kroppshalvdelen. Neglekt må ikke forveksles med halvsidig blindhet (homonym hemianopsi) og halvsidig redusert berøringssans, selv om begge deler kan forekomme samtidig. Deltagelse i, og trening på daglige hverdagsaktiviteter er viktig for gradvis bedring av neglekt.

Rull til toppen