Generell mental kapasitet (utholdenhet og tempo)

Felles for alle hjerneslag er at den slagrammede har mindre mental energi og trenger mer hvile.

”Energiøkonomisering” en gjennomtenking på hva man skal bruke kreftene til i løpet av dagen, er ekstra viktig for et menneske som har fått redusert energi.  Felles for alle hjerneslag er at den slagrammede i større eller mindre grad, avhengig av slagets størrelse, har mindre mental energi enn tidligere.

Hjernen trenger mer hvile. Dette er det vanligste og varigste utfallet etter hjerneslag og er noe både den slagrammede, de pårørende og eventuelle arbeidsgivere må tilpasse seg og venne seg til. Sammen med mindre mentalt overskudd følger ofte økt irritabilitet og mindre toleranse for lys eller støy.

Nedsatt tempo

Nedsatt psykomotorisk tempo, at både praktisk og mentalt arbeid tar lengre tid, er vanlig etter hjerneslag. Dette kan være en utfordring både for den slagrammede og for de pårørende.

Trening bedrer neppe generell mental utholdenhet eller generelt mentalt tempo, men toleranse, humor og tålmodighet kan hjelpe på trivselen hos alle parter.

Rull til toppen