Depresjon – Angst

Følelsesmessige forandringer er vanlig etter et hjerneslag. Det er naturlig å føle seg nedstemt, trist, motløs og fortvilet etter å ha gjennomgått et hjerneslag.

Selvfølelsen er ofte lav, en kan ha dårlig kroppskontroll og kjenne tap av selvstendighet samt frykt for framtiden.  Sorg, frykt og fortvilelse regnes som normalreaksjoner på tap, uforutsigbarhet og manglende kontroll.

Depresjon eller angst er psykiatriske diagnoser som har definerte kriterier.  Å skille disse diagnosene fra de mildere reaksjonene, sorg og frykt, er sorteringsarbeid som stiller krav til spesifikk kompetanse, for eksempel psykolog eller psykiater.  Depresjon er like vanlig etter hjerneslag som etter andre skader og sykdommer som medfører funksjonssvikt og avhengighet av andres hjelp.  Mens dette er velkjent, er det mindre kjent at angst etter hjerneslag forekommer minst like ofte.

Det finnes behandling for begge disse alvorlige tilstandene, og utredning er viktig. Uten behandling kan depresjon og angst gripe forstyrrende inn i livet og bli et betydelig tilleggsproblem.

Råd ved psykiske vansker

  • Del følelser med andre. Samtale med andre gjør at en ikke føler seg så alene
  • Erkjenn de følelsesmessige svingningene. Snakk åpent ut om dette, husk at alle
  • Ikke bare den slagrammede, har gode og dårlige dager.
  • Angst og uvisshet kan reduseres ved å lære mer om hjerneslag. Jo mer en lærer om hjerneslag, desto mer forstår en sine egne reaksjoner.
Rull til toppen