Apraksi

Apraksi er manglende evne til å utføre kjente handlinger på riktig måte til tross for den nødvendige muskelkraft, styringsevne og intellektuelle forståelse.

Apraksi kan vises som feil eller usikker bruk av hendene. Den slagrammede kan for eksempel ikke lengre klare å bruke velkjente verktøy, kjøkkenbestikk eller baderomsartikler. Vanskene kan ikke bare forklares med at den slagrammede må benytte sin venstre hånd, som for de fleste er uvant å bruke.

Apraksi som særlig vises i vansker med å forme og bruke munnen, kalles ”oral apraksi”. Taleapraksi rammer evnen til å forme riktige språklyder selv om vedkommende vet hvilken lyd som skal sies. Det er ulike grader av apraksi. Apratiske vansker viser seg ofte når den slagrammede er stresset, for eksempel har prestasjonsangst, har det travelt eller står i en ny og ukjent situasjon.

Skroll til toppen