Anosognosi – Nedsatt sykdomsinnsikt

Anosognosi er en form for «sykdomsblindhet» og skyldes verken psykologisk benekting eller redusert intelligens.

Forsøk på «realitetsorientering» overfor den slagrammede har en tendens til å «prelle av» eller bli glemt etter en kort stund.

Nedsatt sykdomsinnsikt kan gjøre det vanskelig å oppnå enighet mellom den slagrammede og personene rundt den slagrammede om hva som er realistiske forventninger og riktig tilrettelegging i en endret livssituasjon.

Skroll til toppen