hva er hjerneslag

Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 timer eller fører til død.

Originator:
Usufruct:

Video opphav: Norsk Helseinformatikk

Fokale forstyrrelser i hjernen kommer til uttrykk i form av nevrologiske utfall som lammelser, sansetap, taleforstyrrelser eller bevissthetsforstyrrelser. Med vaskulær årsak menes at årsaken til hjerneslaget er svikt i blodtilførselen til deler av hjernen eller blødning i hjernen.

Hjerneslag rammer hvert år ca. 12.000 personer i Norge, er den tredje hyppigste dødsårsaken, er en dominerende årsak til alvorlige funksjonsnedsettelser. Hjerneslag har derfor store konsekvenser både for den enkelte som rammes, for pårørende, og for helsetjenesten og samfunnet.

shutterstock hjerne tekst storImage Copyright Ralf Juergen Kraft, 2012 Used under license from Shutterstock.com

Hjerneinfarkt / Hjerneblødning

Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter (85-90%) som oppstår som følge av en blodpropp. Blodpropper kan oppstå i selve hjernen, i pulsårene på halsen, eller det kommer blodpropper fra hjertet som skyldes flimmer, uregelmessige slag eller klaffefeil. Blodpropp skyldes ofte åreforkalkning i blodkarene, som blokkerer for blodtilførselen til hjernen.

Hjerneblødninger (10-12%) som oppstår som følge av blødning ved at en blodåre i hjernen brister, og blodet danner en blodansamling i området som er rammet. I tillegg kommer hjernehinneblødninger (3-5%) som er en akutt blødning fra store og middelsstore pulsårer inne i skallen, men utenfor selve hjernen.

Dødeligheten ved hjerneslag har gått ned i løpet av de siste ti-år. De fleste som får hjerneslag er eldre mennesker. Det er likevel viktig å merke seg at en del av slagpasientene er relativt unge mennesker selv om den aldersrelaterte insidensen synes å være ganske uforandret. Som en følge av økning i andelen eldre vil antall slag i Norge trolig øke med 50% i de neste 20 år, hvis ikke forebygging av slag blir mer effektiv. (Insidens = antall nye tilfeller av en sykdom dividert med befolkningstallet).

Adresse

Nils Amblis vei 4
2380 Brummundal

Kontakt

leder@slag.no

Om LFS

LFS er en landsomfattende interesseorganisasjon for slagrammede, deres pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

Støtt ditt lokallag

grasrotandelen

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge