Skadeutfall – Venstre og høyre hjernehalvdel

Blodpropp og blødning har mange likhetstrekk, men er også ulike på vesentlige punkter, som for eksempel:

Hjerneslag som følge av en blodpropp eller som følge av en  blødning har mange likhetstrekk, men er også ulike på vesentlige punkter, som for eksempel:

 • En blødning medfører relativt stor dødsrisiko i akuttfasen, men fører ofte til bedre rehabiliteringsresultat dersom akuttfasen overleves.
 • En blodpropp har relativt stor dødsrisiko i akuttfasen, men gir ofte ikke like godt rehabiliteringsresultat over tid som ved en blødning.

I begge tilfellene er utfallet helt avhengig av hvor stort område av hjernen som er rammet og hvor i hjernen slaget rammet.

Illustrasjon av to menneskropper, markert høyre og venstre hjernehalvdel og motsatt del av kroppen

Vanlige utfall ved skade i VENSTRE hjernehalvdel:

 • Lammelser på høyre side av kroppen
 • Mindre følsom for berøring, smerte og temperatur på høyre side
 • Problemer med å snakke (afasi)
 • Langsomme og forsiktige bevegelser

Vanlige utfall ved skade i HØYRE hjernehalvdel

 • Venstresidige lammelser
 • Mindre følsom for berøring, smerte og temperatur
 • Problemer med rom og retning
 • Ofte problemer med å oppfatte sanseinntrykk fra venstre side
 • Handler litt for raskt og impulsivt

Utfall etter slag kan være klart synlig både for den slagrammede selv og for omgivelsene, som for eksempel lammelser, hel eller delvis afasi. Andre utfall er ikke like synlige. Her på slag.no presenterer vi de usynlige skadene og kognitive svikt under egen fane. Klikk deg inn på fanen Leve med Slag øverst på siden. Der finner du nyttig informasjon om usynlige skader og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

Rull til toppen