Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangler på ytelser. En pasient skal ikke utsettes for unødig skade som følge av behandlingen de mottar.

Behandling av hjerneslag er et innsatsområde i en pasientsikkerhetskampanje kalt «I trygge hender». Et av målene med kampanjen er å gjøre pasienter og pårørende bevisste på hva pasientsikkerhet er og hva de kan etterspørre for å bedre deres pasientsikkerhet.

Kampanjen har utarbeidet 10 enkel råd om hva pasienten selv kan bidra med i møte med helsetjenesten.

Ønsker du mer utfyllende informasjon om kampanjen «I trygge hender» klikk her.

Rull til toppen