Forvarsler, symptomer og risikofaktorer

Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot det der og da.

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv!

FAST Hva sjekkes Hvordan sjekke for slag Symptom på slag
F = Fjes Ansiktslammelse Be personen smile eller le. Smiler skjevt
A = Arm Lammelse i Arm Be personen om å løfte begge hendene Kan ikke hold armen løftet
S = Språk Språkforstyrrelse Be personen si en enkel setning, som «sola skinner i dag» Finner ikke ord
T = Tale Tale forstyrrelse Sjekk om personen snakker utydelig Utydelig tale

Ved et eller flere FAST-symptomer, ring 113!


DRYPP – TIA (transitorisk ismisk anfall / transatorisk iskemisk attakk)

Et drypp (blodforsyningen til hjernen stopper opp)kalles også TIA (transitorisk ischematisk attack).

Symptomer

Symptomene varierer og kan arte seg ved at en får lammelser, problemer med å snakke, problemer med å se, eller at en bare blir svimmel. Symptomene må tas på alvor, da disse kan være forvarsel/uttrykk for et hjerneslag som er under utvikling.

En av åtte TIA pasienter får hjerneinfarkt innen 3-6 måneder, nesten halvparten av disse innen to døgn. Det finnes effektiv behandling som kan redusere omfanget av skaden etter et hjerneslag, men det haster!

Risikofaktorer

De viktigste risikofaktorene er høyt blodtrykk, røyking, høyt alkoholforbruk, hjertesykdom, diabetes, samt høy alder.

Hos yngre kvinner har også bruk av p-piller i kombinasjon med røyking vist seg å kunne være risikofaktorer.

Forebyggende råd

Forebyggende råd mot hjerneslag består i å redusere, og dersom mulig å fjerne påvirkningen av de nevnte risikofaktorer, som for eksempel regelmessig mosjon, slutte å røyke, spise sunt, bruke mindre fett, sukker og salt.


Se hvordan man kan redde livet til den som får slag

 
slag_side

Skroll til toppen