FAST = RASKT!

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.


FAST-regelen

FAST Hva sjekkes Hvordan sjekke for slag Symptom på slag
F = Fjes Ansiktslammelse Be personen smile eller le. Smiler skjevt
A = Arm Lammelse i Arm Be personen om å løfte begge hendene Kan ikke hold armen løftet
S = Språk Språkforstyrrelse Be personen si en enkel setning, som «sola skinner i dag» Finner ikke ord
T = Tale Tale forstyrrelse Sjekk om personen snakker utydelig Utydelig tale

Ved et eller flere FAST-symptomer, ring 113!

Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.

Alle som kommer i kontakt med personer som har eller nylig har hatt symptomer kan bidra til at de kommer raskt til behandling. Kjenner du til FAST-symptomene kan du informere om viktigheten av å snarest å kontakte lege for øyeblikkelig hjelp.

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at alle pasienter med TIA som ikke har symptomer når helsetjenesten kontaktes blir akutt vurdert av legevakt eller fastlege.  Pasienter som vurderes til å ha høy risiko for utvikling av manifest hjerneslag bør innlegges som øyeblikkelig hjelp på samme måte som akutte slagpasienter. Ved lav risiko kan rask utredning/behandling som dagpasient eller i poliklinikk være et alternativ til døgninnleggelse.

Målsettingen med rask innleggelse er å:

  • Stille korrekt diagnose
  • Begrense hjerneslagets omfang
  • Forebygge komplikasjoner etter hjerneslag
  • Starte tidlig rehabilitering

Se også «REDD MEG» -siden vår på facebook


Se hvordan man kan redde livet til den som får slag

slag_side