Behandling

Det aller viktigste er at personer som rammes av hjerneslag kommer raskt til behandling.

Rask diagnostisering og behandling vil være med på å redde liv, gi «beskyttelse» mot nye slagtilfeller, begrense skadeomfang og funksjonsnedsettelse.

Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter som oppstår som følge av en blodpropp; i selve hjernen, i pulsåren på halsen eller fra hjertet. Personer som rammes av hjerneinfarkt kan i mange tilfeller hatt små drypp (TIA) i form av forbigående lammelser, svimmelhet, tale/språkforstyrrelse. Blodpropp kan oppdages ved hjelp av ultralydundersøkelse på halsens hovedpulsåre eller undersøkelse av blodårene gjennom MR-undersøkelse ogCT- undersøkelser. Behandling ved hjerneinfarkt kan være medikamentell behandling (trombolytisk behandling), operative inngrep eller en kombinasjon av disse. Trombolytisk behandling er en blodoppløsende behandling som må settes i gang innen få timer (3 til 4 ½ time) etter symptomstart.

Originator:

Usufruct:
Creative Commons license icon

Nasjonal Digital Læringsarena

Video: Opphav Norsk Helseinformatikk

Hjerneblødning

Hjerneblødninger oppstår som følge av blødning ved at en blodåre i hjernen brister, og blodet danner en blodansamling i området som er rammet. Behandling av hjerneblødning kan innebære operative inngrep og bruk av blodtrykk nedsettende medikamentell behandling. Når den akutte situasjonen er over skal oppfølgende behandling både ved hjerneinfarkt og hjerneblødning iverksettes for å redusere skaden på nervecellene og forhindre eventuelt nye slag.

Oppfølgende behandling inkluderer også et treningsforløp som innebærer konkrete aktiviteter som gir bedre mestring og best mulig livskvalitet.

Mer informasjon

Du finner mer utfyllende informasjon om behandling av hjerneslag i Helsedirektoratets faglige nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Rull til toppen