HJERNESLAG -det årlige kurset i Hordaland

Om muligheter, og utfordringer og mestring etter hjerneslag. Kurset blei ble arrangert 23-24 oktober i år. Kurset er et samarbeid mellom Læring og mestringsenteret i Helse-Bergen, LFS og Rehabiliteringsklinikken på Nordås.
Senskader og utfall etter hjerneslag blir belyst av erfarne fagpersoner som alle er involvert i slagrammedes rehabiliteringsprossess.
I Kursprogrammet vektlegges og erfaringskunnskap fra en som selv har «kjent slaget på kroppen», samt pårørenderepresentant. Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling er svært viktig og kurslokalene til LMS i Ulriksdal 2 i Bergen er romslige, luftige og innbyr til sosialt fellesskap.
Deltakelse til kurset rekrutteres fra rehabiliteringsklinikkens pasienter, slagavd. ved Diakonissesykehuset Haraldsplass og slagavd. på Haukeland Sykehus, via LFS’ og NFS’s medlemslister, samt info fra fastleger, fysikalske institutt og Bergen kommunes innsatsteam.
» Jungeltelegrafen» er nyttigfor at alle interesserte får mulighet til å vite og lære om sin egen diagnose, treffer fagmiljø og likesinnede.
Neste år vil det om etterspørselen fremdeles er tilstede, arrangeres tilsvarende kurs
Følg med informasjon fra LFS!

Skroll til toppen