Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et e-læringsprogram som retter seg mot pårørende i alle aldre. Et nyttig verktøy for ansatte og ledere i alle helsetjenester

Tema som tas opp er håndtering av taushetsplikten, barn som pårørende, støtte til unge omsorgsgivere, hvem vet best – informasjon til pårørende, hvem gjør hva – samordnet hjelp og samarbeid med pårørende. Intensjonen til programmet er å gi virksomhetene hjelp til hvordan involvere pårørende.

Det er lagt opp til en fleksibel bruk av programmet. En kan går rett til korte fagfilmer eller en kan gå gjennom de ulike eksemplene og diskutere problemstillinger. All bruk av programmet er kostnadsfritt.

Adressen til pårørendeprogrammet er: www.pårørendeprogrammet.no

Rull til toppen