Pårørendeoppfølging

Pårørende blir ofte «glemt» i situasjoner med hjerneslag. Dette gjelder ofte ektefeller, barn og søsken, men også foreldre.

Pårørende bør så snart som mulig komme aktivt med i rehabiliteringsprosessen. Både for å få informasjon og opplæring om hjerneslag og skader som kan/har oppstått. Det er spesielt viktig å informere om usynlige skader og vansker som kan oppstå som følge av hjerneslag (PDF).

Det er viktig å få et realistisk syn på både på hva dette er, og hva opptrening/rehabilitering innebærer da svært mange tror at bare de får nok fysioterapi blir alt så mye bedre.

De nasjonale retningslinjene omtaler viktigheten av pårørendeoppfølging og anbefaler at alle enheter som gir behandling og rehabilitering til slagrammede bør ha et opplegg for informasjon til og oppfølging av pårørende til den slagrammede.

Video: Hverdagsarenaer, opphav Helsefilm.no

Pårørendevettregler

Vi har i tillegg lyst til å informere deg om ni lure tips i møte med den slagrammedes pårørende. Tipsene, kalt pårørendevettregler, er utarbeidet våren 1999 av eksamensgruppe 1 kull 39 ved ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo:

 1. Send ikke de pårørende ut på langtur uten trening
  Husk at etter et slag står også de pårørende i en ny og ukjent situasjon. De vil derfor ha behov for informasjon og veiledning for å kunne takle den nye situasjonen. Jo mer du inkluderer de pårørende i rehabiliteringen, jo bedre forståelse får pårørende for den slagrammedes situasjon.
 2. Meld fra hvor du går
  Hold de andre i teamet underrettet om hva du gjør i forhold til pårørende. På denne måten slipper pårørende å få dobbelt opp av informasjon og du sikrer deg at ingenting blir glemt.
 3. Vis respekt for pasient og pårørende
  Respekt er ikke å viske ut seg selv, men innebærer å være tydelig på din rolle og på hva du kan tilby. Ta pårørende og pasient på alvor og ta hensyn til hva de ønsker. Husk å være «ydmyk».
 4. Vær alltid rustet til spørsmål og utrygghet
  Ta alltid med ryggsekk med kunnskap og det utstyr pårørendearbeid krever Vær tilgjengelig! Evnen til å skape tillit og evne til å lytte er av stor verdi. Det er viktig å være konstruktiv og kunne sette i gang ting.
 5. Lytt til erfarne folk
  Husk at du har mye å lære av andre yrkesutøvere (og dine kollegaer)! Vær bevisst din kunnskap, men se også dine begrensninger og vær åpen for andres kompetanse.
 6. Bruk kart og kompass
  Folk som er kjent i terrenget kan være til hjelp. Pårørende kan være det beste kompass i pasientens terreng. Pårørende er en ressurs som må styrkes og ikke utnyttes.
 7. Gå ikke alene
  For det første blir turen ofte hyggeligere med følge. Dessuten kan ingen yrkesgruppe påta seg å ivareta pasientens og de pårørendes helhet alene. Derfor er det nyttig og viktig med tverrfaglig samarbeid! En skal ikke konkurrere om å være best, men tenke på hva som er best for pasient og pårørende. Vi må utfylle, og ikke overkjøre hverandre.
 8. Vend i tide, det er ingen skam og snu
  Har du startet noe som viser seg å bli mer omfattende enn du har kompetanse til å takle, søk hjelp.
 9. Spar på pårørendes krefter og grav vei til hjelpe/-tjenesteapparatet
  Overfør i samarbeid med pasient og pårørende din kunnskap om deres situasjon til eksterne samarbeidspartnere. På denne måten slipper pasient og pårørende å bruke krefter på dette selv.
Rull til toppen