Nevroplan 2015

Nevroplan 2015 er et bidrag for å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Personer med nevrologiske skader eller sykdommer har i likhet med alle andre brukere rett til tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for å kunne leve et mest mulig aktivt liv, til tross for sykdom og funksjonstap.

Les hele Nevroplan 2015 her (PDF-fil) 

Rull til toppen