digital læringsarena

NDLA har som mål å tilby kvalitetssikrede fritt tilgjengelige, nettbaserte, læremidler i alle fag i videregående opplæring.

Hjerneslag er et av mange fag i helsearbeiderfagene som tilbys på NDLA. Gjennom artikler, video, simuleringer, illustrasjoner presenteres stoffet på en engasjerende måte.

Ved å klikke deg inn på NDLA får du tilgang til «hele» fagområdet hjerneslag. Du trenger ikke være skoleelev eller arbeide i helsesektoren, alle interesserte kan tilegne seg kunnskap og innhente informasjon fra Nasjonal digital læringsarena: Sykepleie ved hjerneslag.

Når du er kommet inn på NDLAs nettsider så setter du Hjerneslag i søkerfeltet.

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge