Kognitive vansker

Hvordan fremme økt aktivitet og deltagelse i samfunnet for personer med kognitive vansker.

De siste års studier viser at hjernen har en stor grad av plastisitet og at det til en viss grad er mulig å trene opp bedre funksjon. Slik trening er det lite kunnskap om, og er derfor også lite prioritert i den kommunale hverdag.

Fokuset i kognitiv rehabilitering er at brukeren skal ha kjennskap til de dysfunksjoner skaden har medført og hvordan hun/han skal forholde seg til dette. Målet for behandlingen er å prøve, sammen med brukeren, å skape de mest optimale rammene for personens personlige, sosiale og faglige/jobbmessige utvikling.

Stikkord for prosessen er å basere opptreningen på tidligere ferdigheter, ressurser, enkelhet, forutsigbarhet, gjentagelser, struktur og rutiner. Hensikten med dette prosjektet har vært å utvikle en struktur for hvordan jobbe målrettet i forhold til kognitive vansker.

Ut fra erfaringene i utprøvingsfasen har det vært utviklet en nettstøtta kompetanseplattform som beskriver hvordan man kan gi en tilpasset dag/aktivitetstilbud til personer med kognitive utfordringer. Kompetanseplattformen beskriver relevant kunnskap, arbeidsmetoder og tips om tilrettelegginger/kompenserende tiltak. Du finner den på helsekompetanse.no/kognitivevansker og den er tilgjengelig for alle.

Prosjektgruppen har fått veiledning av Ambulant rehabiliterings team (ART) ved Universitetssykehuset Nord-Norge som er sentral i forhold til diagnostisering og utredning av pasienter med kognitive vansker. De har også kunnskap om hvordan drive systematisk trening med spesialisert tilrettelegging og har som en av sine oppgaver å drive veiledning og kompetanseoverføring til kommunen om opplegg for enkeltpasienter. Prosjektet er i regi avUtviklingssenter for hjemmetjenester Troms og Tromsø kommune.

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge