Hjerneslag hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

Heftet «Hjem – hva nå?» kan lastes ned her i PDF-format

Det er først når den slagrammede kommer hjem at usynlige skader og kognitiv svikt blir merkbare og synlig for alle.

Det er vel kjent at hjerneslag kan medføre lammelser. Mindre kjent er de usynlige skadene og vanskene som kan komme som følge av et hjerneslag.

I dette heftet presenterer vi de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold. Det vil alltid være individuelle forskjeller når det gjelder opplevelse, mestring og daglig funksjon etter et hjerneslag.

Video: «Hjerneslag er ikke bare lammelser», på Vimeo

Heftet inneholder relevant informasjon for alle som omgås slagrammede, og vi tror at heftet også vil kunne være et praktisk verktøy/hjelpemiddel for helsepersonell under deres veiledning og samtaler med slagrammede og deres nærmeste pårørende. De fleste anbefalinger i dette heftet er nærmere beskrevet i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag utgitt i april 2010.

Du finner mer informasjon om usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag:
pdfLFS sitt hefte Hjerneslag Hjem hva nå?

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge