BarnsBeste

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgingen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre.

BarnsBeste formidler og legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler.

For mer informasjon kan du klikke deg inn på BarnsBeste sin nettside