Barns Beste

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgingen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre.

 

BarnsBeste formidler og legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler.

For mer informasjon kan du klikke deg inn på BarnsBeste sin nettside

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge