Barn som pårørende

Både helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven inneholder bestemmelser om hvordan barn som er pårørende skal ivaretas.

Begrepet «barn som pårørende» brukes i loven om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk skade eller sykdom. Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i ivaretakelsen av barn som er pårørende.

Plikten skal sørge for at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre mottar helsehjelp som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk skade.

På nett finner du mer informasjon om å være barn og pårørende, klikk deg inn på den offentlige helseportalen Helsenorge.no

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge