Helsepersonell

Barn som pårørende

Både helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven inneholder bestemmelser om hvordan barn som er pårørende skal ivaretas.

BarnsBeste

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgingen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre.

Hefte – Hjem hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før

Kognitive vansker

Hvordan fremme økt aktivitet og deltagelse i samfunnet for personer med kognitive vansker.

Skroll til toppen